Vector picture of Human Evolution

7 Shkurt 2023

Shumë prej nesh mbajnë gjenet e Neandertalit, falë ndërthurjes 60,000 vjet më parë dhe kjo mund të ketë një ndikim të rëndësishëm në mënyrën se si thithim ilaçet, ka treguar një studim i ri.

Që një ilaç të jetë efektiv dhe jo i dëmshëm, ai duhet të administrohet në dozën e duhur, por njerëzit me gjene të Neandertalit eliminojnë ilaçe të tilla si warfarina hollues i gjakut.

Variantet e gjeneve mund të nënkuptojnë se një dozë ilaçi që normalisht do të ishte efektive është në të vërtetë toksike, paralajmërojnë studiuesit.

Variantet e gjeneve mbarten nga 20% e evropianëve të sotëm.

Neandertalët ishin një grup njerëzish të lashtë që populluan Evropën dhe Azinë përpara ardhjes së njerëzve modernë.

Kur njerëzit modernë dhe Neandertalët u takuan, ata u përzien – kështu që njerëzit me rrënjë jashtë Afrikës priren të mbajnë një deri në dy për qind të gjenomit të tyre nga Neandertalët.