23 Nentor 2022

122 miliardë lekë ose mbi 1.1 miliardë euro është dëmi ekonomik që qeveria i ka shkaktuar buxhetit të shtetit vetëm për 9 muaj të vitit 2022. Ky është përfundimi i një auditimi nga Kontrolli i Lartë i Shtetit për periudhën Janar-Shtator 2022. Në auditim janë marrë në sitë 147 institucione qendrore në varësi të Qeverisë dhe bashkive si ministri, drejtori të përgjithshme, agjenci, njësi të qeverisjes vendore, shoqëri aksionere ku janë konstatuar shkelje të shumta që kanë sjellë dëm ekonomik por edhe ndikim negative në administrim të ardhurave ose shpenzimeve.

Shkeljet më të rënda financiare nga ministritë dhe drejtoritë në varësi të tyre janë konstatuar në tenderë e prokurime publike dhe sidomos në zbatimin e kontratave. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, e drejtuar nga Belinda Balluku qëndron në krye të abuzimeve, e më pas vijnë Fondi Shqiptar i Zhvillimit me drejtor Dritan Agollin, KESH me drejtor Ergys Verdhon si dhe Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare në varësi direkt të Kryeministri Rama.

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka zbuluar parregullsi dhe shkelje të rënda financiare në Tatime e Dogana me pasojë dëm ekonomik në të ardhura dhe shpenzime në shumën 47 miliardë lekë. Në këtë dëm peshën kryesore e mban Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve me drejtor Ceno Klosin me 45 miliardë lekë të reja. Sipas raportit të KLSH, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve zë 97 përqind shkeljeve ne fushën e të ardhurave duke lejuar evazionin fiskal në një shifër rekord të abuzimesh prej afro 400 milionë euro vetëm në 9 muajt e fundit.

Pas Tatimeve janë Doganat me 846 milionë lekë abuzime si dhe 421 milionë lekë në fushën e shitjes-blerjes dhe dhënies me qira të pasurisë shtetërore. Ndërkohë që është evidentuar shkelje e disiplinës financiare me ndikim negativ në performancën e administrimit të të ardhurave, shpenzimeve dhe në përdorimin e fondeve publike në vlerën totale 74 miliardë lekë. Gjatë nëntë mujorit të vitit 2022 në përfundim të 120 auditimeve të kryera, KLSH ka dhënë opinione për 97 prej tyre si dhe ka përcjellë në Prokurori 1 kallëzim penal./BW

Gazeta Shqiptare