Featured “Korona. Frika është një virus”, filmi i parë për virusin korona, para se të niste izolimi

Trashegimi Kulturore

Djali i Ri. Gurvarri.

Guri varrit paraqet një Efeb-djaloshin në moshën 17-18 vjeçare punuar prej mermeri Atikas nga një mjeshtër, porositur nga një banor ilir për ta vendosur mbi varrin e një të riu....

/ January 8, 2018