Banesa shkodrane e familjes Jubani, thesar i arkitekturës. –

Banesat shkodrane njihen për vlerat arkitekturore, kulturore dhe historike që ato mbartin.

Gjithnjë e më shumë këto banesa janë në vëmendjen e institucioneve përkatëse për t’i mirëmbajtur, në mënyrë që të ruajnë këto vlera dhe të jenë atraksione të denja turistike.
Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Shkodër bën të ditur se po kryen punime mirëmbajtje në banesën e Mati Jubanit, e shpallur “Monument kulture” në 1973.

Banesa e familjes Jubani Shkoder

“Çdo ditë me monumentet. Punime mirëmbajtje në banesën Mati Jubani, qendra historike e qytetit të Shkodrës. Monument kulture i kategorisë së I”, thekson DRKK, Shkodër.