Featured 100 profesorë ndërkombëtare kundër mbylljes së Akademisë Albanologjike

Author: Kurt Farka

Diktatura moderne

24 Maji 2023 Nga: ILIR MUHARREMI, Gazeta Bota Sot, Prishtine. Arti përfaqëson kulturën, etnografinë, shkencën, historinë, ndonëse në formë më pamore, më bindëse dhe në disa faza edhe më të sakta...

/ May 24, 2023