Maks Velo. Rrugë në Tiranë, 1967 (fragment).

Arte Figurative. Maks Velo

Rrugë në Tiranë, 1967.

Maks Velo. Rrugë në Tiranë, 1967

Nga Koleksioni i Galerisë Kombëtare të Arteve: