Aktoret amatore te drames “Besa” ne Korce, janar 1919. Foto –

Aktoret amatore te drames “Besa” ne Korce, janar 1919. Me shigjete duket Xhuvi Sharexhi. Te tjere interpretues ne kete foto jane Mihal Ballkameni, Dhori Koti, Fuat Dishnica, Ilo Dhimitri argjendari, Pasa Pema, Petraq Katro, Thimi Cikozi, etj.

Shenim nga: Niko Kotherja.