Tume – Varreze Ilire.

Germime arkeologjike në nji gomil, tume (varrezë) ilire në Tojeq, Dinoshë Mal i Zi!
Foto me Dron!