Featured Qytetaret  dhurojne Objekte ne Qendren Kombëtare te Muzeumeve, Berat. –

Kultura

Mazrrah/Mazrrek = Vendi ku rrah-rreket Mazi Nga: Agron Luka Maz fluturues, në portë hyrjen e kambanores së rrënueme të Mazrrekut; Kokë kali, copë e thyeme nga një ish stemë heraldike...

/ July 11, 2018