Kendi i Fotografise:
– Nga pasuria trashegimi e krahines etnografike PUKE.
– Kompozim me zhanrin gjeometrik te lashte.
– Pjese (fragment) nga nje veshje e vjeter ne Puke.
– Foto Jaho Brahaj.