Featured Cylja Dyjare e Laberise.

Trashegimi Kulturore

Rapsodi lahutar Mark Jaku Nga: Jaho Brahaj Mark Jaku jetoi për 76 vjet ne Mertur Puke duke kontribuar ne gëzime me këngën dhe melodite muzikore. Është i njohur si lahutar...

/ June 2, 2018