Featured Robert Prennushi: – A asht anakronike të flasim sot për karakter e frymë kombëtare në kangën dhe muzikën shqiptare në përgjithësi?

Shoqerore

Ç’është çështja shqiptare?

Pergatitur nga Besir Bajrami Për hir të festave kombëtare të nëntorit, marr shkas të shkruaj për origjinën, apo shkakun e gamës së pasojave shumëdimenzionale me të cilat për çdo ditë...

/ January 9, 2018