17 Janar 2023

Në vitin 2015, festa kombëtare “Surva” u përfshi në Listën Përfaqësuese të UNESCO-s të elementeve të trashëgimisë kulturore jomateriale të njerëzimit.

Mbi 200 survakarë (djem që shkojnë shtëpi më shtëpi për të uruar Vitin e Ri), krijues maskash dhe valltarë popullorë prezantojnë në Kopshtin e Borisit në Sofje festivalin “Surva”, i cili do të mbahet në Pernik në fund të janarit. Fillimi i tij u vu në vitin e largët 1966.

Lojërat tradicionale të maskaradës zhvillohen në rrethin e Pernikut rreth Vitit të Ri sipas stilit të vjetër (14 janar).

Në vitin 2015, festa kombëtare “Surva” u përfshi në Listën Përfaqësuese të UNESCO-s të elementeve të trashëgimisë kulturore jomateriale të njerëzimit.