Featured Korça në një trekëndësh historiko-kulturor.

Politika

Edi i jep kompanisë që lëvron paratë për Lindën 19 milionë euro për 1 km rrugë. – Gazeta RD. Një tjetër rekord i zi në ndërtimin e rrugëve dhe vjedhjen...

/ November 25, 2018