Featured Robert Prennushi: – A asht anakronike të flasim sot për karakter e frymë kombëtare në kangën dhe muzikën shqiptare në përgjithësi?

Kultura

Abdurrahim Buza – Piktor i Popullit

Autoportret Abdurrahim Buza (1905-1986) u lind në Shkup, në një familje me origjinë nga Gjakova. Me ndihmën e Bajram Currit vazhdoi shkollën fillore në Shkodër dhe Tiranë dhe më pas Normalen...

/ January 8, 2018

Kishat bizantine te Beratit

Nga: Aleksandër MEKSI Revista MONUMENTET 2/1990 (40) IMK Tiranë. Gjurmët më të hershme të ndërtimeve të kultit të krishterë në qytetin e Beratit janë disa kapitele paleokristiane të tipit impostkapitel,...

/ January 8, 2018