20 skandalet seksuale me te famshme ne politike

20 skandalet seksuale me  te  famshme ne  politike
Ne se ata nuk do te  kishin qene  figura shteti, veprimet e tyre mund te  shkate rronin familjen, por zor se do kishin te  be nin me karriere n e tyre. Por ne  momentin qe  be het fjale  pe r njere z qe  kane  marre  pe rsipe r nje  post publik qe  mbart pe rgjegje si politike, edhe flirti me  i pafajshe m kthehet ne  fatalitet. Te  rralla jane  rastet kur nje  politikan mund t'ia hedhe  paq ne  ke to lloj situatash. Nje  nde r skandalet me  te  hershme ne  historine  moderne te  SHBA e shte  ai i quajtur "Çe shtja Petticoat" ne  vitin, 1831, kur sekretari i Lufte s se  qeverise  amerikane, John Henry Eaton u martua me Margaret O'Neill Eaton. Mendjet konservatore te  kohe s te  kryesuara nga bashke shortja e zv/presidentit amerikan, Floride Calhoun nde rmore n nje  fushate  pe rjashtimi ndaj çiftit te  ri, pasi pretendohej se ish-bashke shorti i Margaret kishte vrare  veten pike risht pe r shkak te  marre dhe nies se  saj me sekretarin e Lufte s se  shtetit. Lista vijon me emra te  tjere  politikane sh te  pe rfshire  ne  skandale te  ndryshme, siç e shte  Bill Clinton, David Lloyd George, etj.

“Çe shtja Petticoat”, 1831 – Martesa e Margaret O’Neale me sekretarin e Lufte s se  kabinetit amerikan, John Henry Eaton.

“Petticoat Affair”, e njohur gjithashtu si “Eaton Affair” apo “Eaton Malaria”, e shte  nje  skandal seksual i vitit 1831 qe  pe rfshinte ane tare  te  kabinetit te  presidentit amerikan Andrew Jackson. Margaret “Peggy” O’Neale, me  vone  Margaret O’Neill Eaton, ishte vajza e nje  pronari pensioni, bashke shorti i pare  i se  cile s, marinari John B. Timberlake kishte kryer vete vrasje. Peggy shquhej pe r temperamentin e saj te  gjalle , çka ne nkuptonte se ajo ishte tip flirtues dhe seksuale ne  nje  kohe  kur grate  “e respektuara” nuk ishin te  tilla. Supozohej se bashke shorti i saj kishte kryer vete vrasje pe r shkak te  marre dhe nies se  saj me sekretarin e Lufte s se  qeverise , John Henry Eaton. Peggy dhe Eaton u martuan menje here  pas vdekjes se  Timberlake, duke skandalizuar grate  “e respektuara” te  kryeqytetit amerikan. Pas ke saj linde n reagime te  forta pro dhe kundra nje  veprimi te  tille . Koalicioni anti-Peggy udhe hiqej nga Floride Calhoun, bashke shortja e zv.presidentit amerikan John C. Calhoun dhe nje  grup grash te  tjera te  kabinetit. I vetmi ane tar i pamartuar i kabinetit te  qeverise  amerikane, Martin Van Buren, mbajti ane n e çiftit Eaton. Nde rsa Zonja e Pare , Rachel Jackson u vu ne  radhe t e grupit kunde r çiftit. Skandali ishte aq intensiv saqe  shume  ane tare  te  qeverise  dhane  dore heqjen. Si pasoje  edhe Eaton dha dore heqjen.

David Blunkett, 2004 – Sekretari i Shtetit jep dore heqjen pasi zbulohet se ai kishte nje  marre dhe nie me nje  grua te  martuar, Kimberly Quinn dhe supozohej se ne  ate  kohe  po pe rpiqej te  lehte sonte procedurat e vize s pe r dadon filipinase te  fe mije ve te  saj.

Gjate  kohe s se  tij si Sekretar Shteti ne  kabinetin britanik, Blunkett kishte marre dhe nie me Kimberly Fortier, botuesja me kombe si amerikane e reviste s se  krahut te  majte  “The Spectator”. Marre dhe nia trevjeçare pe rfundoi ne  gusht te  vitit 2004 kur Fortier vendosi te  kthehej tek bashke shorti i saj. Kryeministri Tony Blair ne  ate  kohe  e konsideroi si te  arsyeshme qe  Blunkett te  qe ndronte ne  postin e tij, pasi çe shtja nuk kishte te  be nte me pozicionin e tij ministror. Sidoqofte , ne  fund te  ne ntorit 2004, dole n pretendime se Blunkett kishte abuzuar me postin e tij duke pe rdorur influence n e tij pe r te  pe rshpejtuar procedurat e aplikimit te  leje-qe ndrimit ne  Angli te  dados filipinase se  te  dashure s se  tij. Ke saj akuze iu shtua dhe fakti se ai gjithashtu kishte pe rdorur influence n e tij qe  po e nje jta dado te  merrte nje  vize  turistike austriake. Pas ke saj u hap nje  hetim pe r ke te  çe shtje, i udhe hequr nga Sir Alan Budd. Blunkett vendosi te  jepte dore heqjen me  15 dhjetor 2004, duke u shprehur se çe shtja ne  fjale  ndaj tij po de mtonte qeverine . Blunkett ishte divorcuar prej bashke shortes se  tij, me te  cile n kishte tre djem, qe  ne  vitin 1990.

John E Brownlee – Ish-kryeministri i province s se  Albertas ne  Kanada jep dore heqjen ne  vitin 1934, pas akuzave se ai kishte joshur nje  grua te  re. Partia e tij pothuajse u zbeh ne  zgjedhjet pas skandalit.

John Edward Brownlee ka qene  nje  politikan kanadez, i cili ishte kryeministe r i Albertas nga 1925 deri me  1934. Qeveria e Brownlee ishte e suksesshme pasi arriti te  negocionte mbi nje  shkalle  te  kontrollit te  burimeve natyrore te  Albertas me qeverine  federale, nje  arritje kjo qe  u kthye ne  historike kur ne  Leduc u zbulua nafte  ne  vitin 1947. Kjo qeveri u pe rball me sfidat me  serioze gjate  Depresionit te  Madh, kur provinca e pe rbe re  kryesisht nga popullsi agrare u varfe ria shume . Nde rkohe , reputacioni personal i Brownlee u shkate rrua nga nje  skandal seksual, ne  te  cilin nje  grua e re e denoncoi ate  pe r ngacmim seksual. Ai u shpall fajtor dhe ne  korrik te  vitit 1934 dha dore heqjen. Pe r shkak te  popullate s konservative, e cila u skandalizua nga nje  akt i tille , partia e Brownlee pe soi nje  re nie dramatike dhe ne  zgjedhjet e vitit 1935 nuk arriti te  fitonte as edhe nje  vend ne  legjislature . I shkate rruar nga humbja dramatike elektorale, Brownlee u iu rikthye praktikave ligjore ne  Edmonton. Kultivuesit e Bashkuar te  Misrit, pe r te  cile t ai kishte qene  ke shilltar pe rpara se te  niste karriere n politike e ripune suan ate  se rish. Ne  vitin 1948 ai u be  president i firme s dhe menaxher i pe rgjithshe m.

Chris Bryant, 2003 – Deputeti britanik zbulohet se kishte postuar foto te  tijat me te  mbathura ne  faqe interneti pe r homoseksuale , ku ke rkonte partnere . Skandali de mtoi karriere n e tij ne  vazhdim.

Christopher John Bryant e shte  deputet laburist i parlamentit britanik, post te  cilin e mban qe  prej vitit 2001. Bryant e shte  homoseksual i deklaruar, por ai e shte  be re  objekt i shtypit kur u zbulua se kishte ke rkuar partnere  seksuale  ne  nje  faqe interneti pe r homoseksuale  “Gaydar”, duke pozuar vete m me te  brendshme, gjate  kohe s qe  ishte deputet. Pasi fotot u publikuan nga nje  se re  gazetash britanike, deputeti Bryant be ri publike nje  deklarate  pe r shtyp ku ke rkonte ndjese . Ne  deklarate  shkruhej: “Me  vjen keq qe  nje  gje  e tille  ka ndodhur. Une  kam qene  gjithnje  i hapur rreth jete s time private, por nuk kam synuar qe  ta kthej ate  te  ne  nje  çe shtje primare. Me  vjen shume  keq qe  te  tjere t jane  pe rpjekur te  be jne  nje  gje  te  tille . Gje ja me  e re nde sishme pe r mua e shte  puna qe  be j pe r zgjedhe sit e mi si deputet dhe nuk do te  lejoj qe  te  shke putem nga pe rfaqe simi i duhur i ke tyre njere zve”. Cristopher John Bryant, nje  ish-klerik, pranoi me ate  rast qe  fotografite  dhe mesazhet ishin autentike. Sekretari i zone s elektorale te  Bryan deklaroi se deputeti laburist nuk e kishte fshehur asnje here  faktin se ishte gei dhe se kjo ishte çe shtje private e tij.

Chu Mei-feng, 2001 – Politikania nga Tajvani pret çdo lidhje me vendin e saj, pasi nje  gazete  vendase publikon nje  CD ku ajo kishte marre dhe nie seksuale me biznesmenin e martuar Tsen Chung-ming.

Chu Mei-feng ka qene  gazetare televizive, ish-ke shilltare e bashkise  se  Taipeit dhe ish-drejtoreshe  e Byrose  se  Çe shtjeve Kulturore te  qytetit Hsinchu. Me  17 dhjetor 2001 nje  gazete  vendase “Scoop Weekly” publikoi nje  histori ne  lidhje me imoralitetin e diskutuar te  Chu dhe bashkangjitur me ke te  histori kishte dhe nje  CD me video 47-minute she e regjistruar fshehurazi teksa Chu kishte marre dhe nie seksuale me nje  person, i cili me  pas rezultoi se ishte nje  biznesmen i martuar, Tseng Chung-ming. Kjo video shkaktoi reagime te  menje hershme dhe u shpe rnda ne  gjithe  bote n ne pe rmjet internetit, pavare sisht se autoritet u pe rpoqe n qe  te  hiqnin gjithe  revistat ne  fjale  nga tregu. Chu hodhi ne  gjyq “Scoop Weekly” pe r shpife dhe shkelje te  private sise , si dhe shpe rndarjeve te  akteve te  turpshme pavare sisht se kjo ne nkuptonte se ajo pranonte marre dhe niet seksuale me Tseng Chung-ming. Dy vite para se nje  gje  te  tille  te  ndodhte, ne  vitin 1999, sipas nje  sondazhi, Chu ishte nde r tri femrat politikane qe  meshkujt e Tajvanit do te  de shironin t’i shihnin nudo. Qe  prej vitit 2003 Chu qe ndron ne  Britanine  e Madhe dhe ka prere  pothuajse çdo lloj lidhjeje me Tajvanin.

Edwina Currie, 2002 – Ish-deputetja britanike zbulohet se kishte pasur nje  lidhje kate rvjeçare me John Major, ish-kryeministrin britanik, i cili ishte i martuar ne  ate  kohe.

Edwina Currie ka qene  deputete ne  parlamentin britanik prej vitit 1983–1997, e Partise  Konservatore. Currie e shte  autore e gjashte  librave, duke pe rfshire  ke tu dhe “Ditare t” (1987-‘92), ne  te  cilin u be  publik marre dhe nia e saj me ish-kryeministrin John Major. Ajo mbetet nje  figure  publike e konsideruar e sinqerte  dhe shume  koke forte . Ajo ka nje  karriere  te  re nde sishme si shkrimtare dhe si figure  mediatike. Zbulimi i marre dhe nies kate rvjeçare me ish-kryeministrin britanik, e cila fillonte ne  vitin 1984 dhe mbaronte me  1988 shkaktoi shume  buje . Marre dhe nia kishte filluar kur ajo ishte deputete e thjeshte , nde rsa Major ishte kryetari i grupit parlamentar te  qeverise  ne n drejtimin e Margaret Thatcer. Currie pretendonte se ajo i dha fund lidhjes kur vuri re se ajo po be hej jopraktike dhe e rrezikshme, pe r shkak te  prezence s se  vazhdueshme te  badigarde ve. Ne  ate  kohe  u raportua se Major ndihej i turpe ruar nga kjo lidhje dhe se ia kishte rre fyer bashke shortes se  tij privatisht. Disa jave  pasi Currie be ri publike ke te  lidhje, ajo kritikoi publikisht Major, duke e akuzuar ate  si “nje  nga kryeministrat me  te  paafte ”.

Gary Hart, 1988 – politikani amerikan qe  la ne  mes fushate n presidenciale pas publikimit te  marre dhe nies se  tij me Dona Rice.

Gary Warren Hart e shte  politikan dhe avokat nga Kolorado. Ka kandiduar ne  vitin 1988 pe r president, por u detyrua te  nde rpriste fushate n pe r shkak te  nje  skandali. Ne  janar te  vitit 1987 ai ishte kandidati kryesor i demokrate ve pe r zgjedhjet presidenciale te  vitit 1988. Pas kandidimit te  vitit 1984 Gary Hart kishte arritur te  pe rftonte nje  me nyre  te  rafinuar te  te  be rit fushate . Ai deklaroi zyrtarisht kandidature n me  13 prill, 1987. Mire po menje here  filluan te  qarkullonin ze ra se Hart kishte nje  marre dhe nie jashte martesore. Ne  nje  interviste  qe  u shfaq ne  gazete n “New York Times”, Hart u pe rgjigjej ke tyre ze rave: “Me  ndiqni nga pas. Nuk me  be het vone  fare, por ju siguroj se do te  me rziteni pe r vdekje”. Nje  dite  me  pare , dy reportere  nga “Miami Herald”, nde rsa mbike qyrnin pa nde rprerje banese n e tij ne  Uashington D.C. fotografuan nje  feme r te rheqe se duke dale  nga banesa e tij me  2 maj. “Miami Herald” e publikoi foton menje here  te  nese rmen ne  te  nje jte n dite  qe  ne  “New York Times” doli pe rgjigja e Hart se s’kishte asgje  pe r te  fshehur. Nde rkohe  qe  Hart thoshte me ze  te  larte  se s’kishte asgje  ne  ke te  mes “Herald Miami” arriti te  siguronte disa foto, ku modelja 29-vjeçare Donna Rice qe ndronte e ulur ne  prehrin e Hart, 50 vjeç.

Lord Lambton, 1973 – deputeti dhe politikani britanik jep dore heqjen pas zbulimeve se ia pe rdorte marijuane  dhe frekuentonte prostituta.

Antony Claud Frederick Lambton, i cili u nda nga jeta vitin e kaluar ishte Konti i 6-te  i Durhamit. Ai ishte deputet ne  parlamentin e Britanise  dhe kishte dhe detyra te  tjera ministrore, te  cilat u detyrua t’i linte te  gjitha pas pe rfshirjes se  tij ne  nje  skandal me prostituta dhe marijuahne . Ne  vitin 1973, tabloidet “The Sunday” dhe “News of the World”, be ne  publike marre dhe nien e Lambton me prostituta. Bashke shorti i nje re s prej prostitutave, Norma Levy, kishte fotografuar ne  me nyre  sekrete Lambton ne  shtrat me gruan e tij. Gjithashtu, gjate  nje  ke rkimi te  policise  ne  shte pine  e Lambton u gjet nje  sasi e voge l kanabis. Me  22 maj, Lambton u detyrua te  jepte dore heqjen. Pas ke saj, nje  hetim mbi skandalin e prostitucionit doli ne  pe rfundimin se nuk kishte asgje  ne  ke te  çe shtje qe  mund te  komprometonte Lambton. Ai vete  deklaroi se s’kishte marre  asnje here  dokumente shtete rore  me vete gjate  takimeve me Norma Levy. Kjo pe r arsye sepse hetuesit i trembeshin faktit se skandali i prostitucionit mund te  kishte qene  ne  qende r te  ndonje  synimi pe r te  pe rftuar te  dhe na qe  rrezikonin sigurine  kombe tare.

David Mellor, 1992 – deputeti britanik jep dore heqjen pas zbulimit te  marre dhe nies jashte martesore me nje  aktore. 

David John Mellor e shte  nje  politikan dhe avokat britanik i partise  konservatore. Ne  vitin 1992, ate here  ministe r i Trashe gimise  ne  kabinetin e John Major, u pe rfshi ne  nje  skandal me aktoren Antonia de Sancha. Aktorja e shiti historine  me politikanin pe r 30 mije  sterlina. Bisedat e tyre ishin regjistruar pa dijenine  e tij, por me  pas ky akt nuk rezultoi i paligjshe m. Mellor arriti te  mbeste ne  detyre  pas ke tij skandali, por tabloide t filluan te  merren gjere sisht me te  duke publikuar dhe nje  histori se si ai kishte kaluar pushime falas ne  gushtin e vitit 2000 si i ftuar i vajze s se  nje  zyrtari te  Organizate s Palestineze te  Çlirimit. Pas tre jave sh Mellor mori njoftimin se ai ishte kthyer ne  turp te  qeverise  John Major, me ane  te  nje  telefonate. Mellor dha dore heqjen me  24 shtator 1992. Me  vone  Mellor deklaroi se ai ishte ve ne  ne  qende r te  ke saj stuhie mediatike me synimin pe r ta larguar nga detyra, por redaktore t e tabloideve e mohuan menje here  nje  gje  te  tille . Bill Hagerty, redaktor i “People” u shpreh ne  ate  kohe : “Kjo e shte  hera e pare  qe  David Mellor ka be re  ate  qe  duhej”.

Mark Oaten, 2006 – deputeti liberal demokrat u zbulua ne  vitin 2006 se kishte patur marre dhe nie me nje  prostitute  mashkull.

Mark Oaten, nje  politikan liberal demokrat britanik dha dore heqjen ne  vitin 2006 pas nje  skandali seksual. Tabolidi i njohur britanik “News of the World” zbuloi skandalin ku Oaten kishte marre dhe nie seksuale me nje  mashkull qe  ushtronte prostitucionin. Menje here  pas ke tij skandali, bashke shortja prej 13 vitesh e Oaten u zhvendos ne  shte pine  e fqinje ve dhe me  pas u largua nga vendi, duke marre  me vete dy vajzat pe r ski ne  Austri. Nde rkohe  qe  fillimisht “Daily Mirror” raportoi se ajo planifikonte te  divorcohej me te , me  vone  BBC raportoi se marre dhe nia e tyre po pe rmire sohet pas seancave te  vazhdueshme te  ke shillimit. Ne  janar te  atij viti tabloidi “News of the World” publikoi faktin se nje ri prej dy meshkujve qe  ishin te  pe rfshire  ne  skandalin seksual ishte nje  25 vjeçar polak, nje  ish-balerin polak. Bashke shortja e Oaten, Belinda u intervistua nga revista “Hello” ne  prill te  vitit 2006, nde rkohe  qe  vete  Oaten shpjegoi arsyen e veprimeve te  tij ne  “The Sunday Times”, ku pretendonte se krizat e moshe s se  mesme dhe stresi i re nies se  floke ve ishin pjese risht pe rgjegje s pe r sjelljen e tij.

Mark Foley, 2006 – Ish-kongresmen amerikan, i cili u de rgonte mesazhe ndihme se adoleshenteve qe  kishin punuar si ndihme se ne  Kongres.

Mark Adam Foley e shte  nje  politikan, i cili ka she rbyer si ane tar i Kongresit Amerikan nga vitit 1995–2006, duke pe rfaqe suar Floridan. Me  pare  nje  nisme tar fushatash kunde r abuzimit te  fe mije ve dhe shfryte zimit te  tyre, Foley dha dore heqjen nga kongresi me  29 shtator 2006, pas akuzave se ai u kishte de rguar mesazhe elektronike me pe rmbajtje seksuale, adoleshenteve qe  kishin she rbyer si ndihme se apo koriere ne  kongres. Pas ke tyre akuzave, FBI nisi hetimet. Dy prej vajzave kane  deklaruar se kane  pasur marre dhe nie seksuale me Foley-n, por vete m pasi kane  qene  ne  moshe n e lejueshme pe r te  mos u quajtur minorene.

David Lloyd George – pas vdekjes se  bashke shortes se  ish-kryeministrit britanik doli ne  pah fakti se ai kishte pasur marre dhe nie me sekretaren e tij me te  cile n dhe u martua.

Ish-kryeministri britanik ka qe ndruar ne  detyre  prej vitit 1916-1922. Ne  janar te  vitit 1941 bashke shortja e tij, Dame Margaret u nda nga jeta. Nde rkohe , ne  tetor te  vitit 1943, ne  moshe n 80-vjeçare ai u martua me sekretaren dhe te  dashure n e tij, Frances Stevenson, e cila kishte 30 vite me te . Ajo mbahet mend si nje  grua e bukur, e kulturuar, e cila u be  e famshme sidomos pe r ditaret e saj qe  trajtonin çe shtje te  ndryshme rreth burrave te  ndryshe m te  shtetit qe  ishin pjese  e jete s se  te  dashurit te  saj. Kjo shkaktoi mjaft tension nde rmjet saj dhe pjese s tjete r te  familjes se  David Lloyd George.

Skandali Lewinsky, 1998 – marre dhe nia e ish-presidentit amerikan Bill Clinton me Monika Lewinsky.

Skandali “Lewinsky” e vuri ish-presidentin amerikan Bill Clinton ne  qende r te  nje  skandali seksual me praktikanten Monica Lewinsky. Mohimi i lidhjes ne n betim nga ana e Clinton e pe rkeqe soi akoma me  shume  problemin duke krijuar ke shtu pe rveç turpe rimit dhe nje  problem ligjor çka shkaktoi ve nien e tij para gjyqit. Sidoqofte  ai mbeti ne  detyre  deri ne  pe rfundim te  mandatit te  tij. Lajmi i marre dhe nies jashte martesore te  ish-presidentit u pe rhap ne  te  gjithe  shtypin duke dhe ne  detaje te  marre dhe nieve seksuale me praktikanten 22 vjeçare. Ne  de shmine  e tij Clinton kishte mohuar faktin se kishte pasur marre dhe nie seksuale me Monica Lewinsky-n. 

Cecil Parkinson, 1983 – ministri dhe deputeti britanik dha dore heqjen nga kabineti i Margaret Thatcher pasi u zbulua se kishte le ne  sekretaren e tij shtatze ne  duke i premtuar se do martohej me te .

Cecil Edward Parkinson u zgjodh deputet ne  vitin 1970. Pas zgjedhjeve te  pe rgjithshme te  vitit 1979 ai u be  zv/ministe r i Tregtise . Karriera e tij politike do te  tronditej re nde  ne  tetor te  vitit 1983, pasi u zbulua se ish-sekretarja e tij, Sara Keays ishte shtatze ne  me fe mije n e tij. Keays e be ri publik nje  fakt te  tille  pas nje  debati ne  lidhje me pagese n pe r mbajtjen e fe mije s. Ne  vitin 1993 Parkinson arriti te  fitonte nje  vendim gjyqe sor sipas te  cilit media britanike ndalohej t’i referohej vajze s se  tij. Ky urdhe r do te  skadonte ne  vitin 2001, kur Flora, vajza arriti ne  moshe  madhore. Kur ajo u be  18 vjeçe, shtypi britanik shkruajti se Parkinson s’e kishte takuar asnje here  vajze n e tij.

Rob Oudkerk, 2004 – Politikani holandez humbi vote besimin ne  vitin 2004 ne  Amsterdam pas zbulimit se ai kishte kryer marre dhe nie seksuale me prostituta te  paligjshme.

Rob Oudkerk ishte deputet i parlamentit holandez dhe ane tar i asamblese  se  bashkise  se  Amsterdamit pe r partine  laburiste. Ne  vitin 2004 ai u detyrua te  hiqte dore  nga postet e tij pas zbulimit se kishte pasur marre dhe nie me punonje se ilegale te  seksit. Prostitucioni ne  Holande  e shte  i legalizuar kryesisht pe r mbrojtjen e punonje sve te  seksit. Nde rkohe  Oudkerk tentoi te  fitonte pozicionin e tij brenda partise  ne  vitin 2005, por ishte e pamundur. Qe  prej skandalit te  Oudkerk, çe shtja e prostitucionit ne  Holande  e shte  nde r me  te  diskutuarat.

James Strom Thurmond, 2003 – pas vdekjes se  ish-kandidatit  senatorit amerikan zbulohet vajza e tij afrikano-amerikane.

James Strom Thurmond ishte nje  politikan amerikan, i cili she rbeu si senator i Karoline s se  Jugut dhe i SHBA. Ai gjithashtu ka qene  kandidat pe r president ne  vitin 1948. Menje here  pas vdekjes se  tij ne  vitin 2003, Essie Mae Washington deklaroi publikisht se ajo ishte vajza e paligjshme e Thurmond. Ajo kishte lindur nga she rbyesja afrikano-amerikane Carrie Butler me  12 tetor 1925, kur Butler ishte 16 vjeçe dhe Thurmond 22. Ai kishte paguar gjithe  jete n e saj shkolle n dhe ne pe rmjet nipit te  tij i kishte dhe ne  asaj para ose çeçe. Ajo u shpreh se sa ishte gjalle  ai nuk kishte folur asnje  fjale  pe r hir te  dashurise  pe r te  atin. Pas deklarate s se  saj, familja Thurmond e pranoi publikisht nje  fakt te  tille .

James McGreevey, 2004 – ish-guvernatori i Nju Xhersit pranon se eshte  gey.

James Edward McGreevey ka she rbyer si guvernator i 52-te  i Nju Xhersit derisa u detyra te  linte detyre n. Kjo ndodhi pe r arsye se ai pranoi se kishte pasur nje  marre dhe nie jashte martesore me nje  koleg te  seksit mashkull. Ke shtu, duke deklaruar publikisht homoseksualitetin e tij, me  12 gusht 2004, ai u be  senatori i pare  dhe i vete m homoseksual i deklaruar ne  SHBA. Ne  librin e tij te  kujtimeve “The Confession”, McGreevey pe rshkruan dyzimin e jete s se  tij personale pe rpara se ai te  deklaronte hapur se ishte gey. “E dija se duhet te  zhbe ja lumturine  time duke ndjekur nje  karriere  publike”, shprehet ai ne  libe r.

“Munsinger Affair”, 1960 – skandal ku ministrat kanadeze  u pe rfshine  me Gerda Munsinger, spiune sovjetike

Skandali “Munsinger” ishte skandali i pare  kombe tar politik seksual ne  Kanada. Ne  fokus ishte Gerda Munsinger, nje  prostitute  nga Gjermania Lindore dhe spiune sovjetike, e cila kishte pasur marre dhe nie me disa prej ministrave te  kabinetit kanadez te  qeverise  se  John Difenbaker. Me  i shquari nga ta ishte ministri i Mbrojtjes, Pierre Sevigny, i cili kishte rreth dy vite qe  frekuentohej me Munisnger, madje e kishte ndihmuar ate  te  aplikonte pe r ne nshtete sine  kanadeze. Por sfondi i saj i dyshimte  u mor vesh shpejt dhe ajo u de bua menje here  pe r ne  Gjermanine  Lindore. Çe shtja u diskutua pas dyerve te  mbyllura dhe Sevigny dha dore heqjen ne  vitin 1963.

Skandali “Profumo”, 1963 – Sekretari i Shtetit pe r Lufte n, John Profumo dhe marre dhe nia e tij me vajze n qe  kishte lidhje me spiunin sovjetik.

Skandali “Profumo” e shte  nje  skandal politik qe  ka ndodhur ne  vitin 1963 ne  Britanine  e Madhe dhe e ka marre  emrin nga Sekretari i Lufte s, John Profumo, i cili ne  ate  kohe  ishte i martuar me aktoren Valerie Hobson. Skandali mori pe rmasa te  me dha, pasi Profumo pati nje  lidhje te  shkurte r me vajze n e spektaklit, Christine Keeler dhe me  pas ge njeu kur u mor ne  pyetje. Ai detyrua te  jepte dore heqjen pas ke tij skandali, i cili de mtoi re nde  edhe reputacionin e kryeministrit Harold MacMillan. Fakti qe  kjo ngjarje mori pe rmasa te  me dha ishte se ne  te  nje jte n kohe  Keeler kishte qene  e pe rfshire  dhe ne  nje  lidhje me Yevgeny Ivanov, nje  atashe i ambasade s sovjetike ne  Londe r.

Uno Sosuke, 1989 – ish-kryeministri japonez dha dore heqjen pasi nje  geisha tregoi se kishte pasur nje  lidhje me te.

Uno Sosuke ka qene  kryeministri i 75-se  i Japonise , por mundi ta mbante ke te  post vete m tre muaj pasi nje  skandal seksual e detyroi te  jepte dore heqjen. Ishte nje  geisha, e cila deklaroi publikisht se kishte pasur marre dhe nie me kryeministrin. Rrethanat e ke tij skandali nuk kishin te  be nin aq me faktin se ai kishte pasur nje  lidhje jashte martesore, se sa mungese n e pe rgjegjshme rise . Kjo pe r arsye se sipas pretendimeve te  geishe s ai nuk i kishte paguar asaj shume n e duhur, çka e kishte detyruar ate  te  ankohej publikisht. Kjo histori nuk u be  shume  publike ne  vend derisa nje  reporter i “Washinton Post” arriti te  merrte historine  dhe t’i jepte ngjarjes ve mendje nde rkombe tare.

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama