Ngrohja globale rrezikon Shqiperine

Ngrohja globale rrezikon Shqiperine
 “Rritja e temperaturave mund te reduktoje me rreth 1 perqind eficencen e linjave te transmetimit dhe atyre te shperndarjes, si dhe te energjise se prodhuar nga termocentralet (TEC-et) deri ne vitin 2050”, thekson Banka Boterore. Nese ne te ardhmen do te ndertohen TEC-e, te cilet do te ftohen me ujin e lumenjve, ato mund te ndikohen nga ndryshimet ne rrjedhat e lumenjve, si dhe rritja e temperaturave te ujit ne lumenj, duke ulur keshtu me shume eficencen e tyre. Per shkak te pasigurive mbi shpejtesine e eres, si aktualisht dhe ne te ardhmen, nuk mund te behen vleresime mbi prodhimin e energjise nga era. Gjithsesi, prodhimi i energjise diellore ne Shqiperi mund te perfitoje nga renia e parashikuar e motit me re. Eshte vleresuar qe prodhimi nga energjia diellore mund te rritet me 5% deri ne vitin 2050.

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama