Dokumentet e nevojshme për aplikimin - leternjoftim

Për te aplikuar për letërnjoftim, dokumentet e nevojshme qe shtetasi duhet te paraqesë janë:

Kuponi i letërnjoftimit për aplikim (kupon i pagesës , i cili blihet pranë çdo zyre te postes shqiptare
Një dokument i vlefshëm me fotografi që vërteton identitetin e aplikantit, si më poshtë:
•    Pasaporte
•    Certifikatë personale me fotografi
•    Patente
•    Letërnjoftimi i vjetër

Artikujt e fundit


Reklama

Reklama