Motive te gurgdhendjeve ne varret e Shqiperise se Veriut. Akuarel. Autor, Jaho Brahaj.

Motive te gurgdhendjeve ne varret e Shqiperise se Veriut. Autor: Jaho Brahaj.