Featured Në “Shën Pjetër” të Dardhës së Beratit, legjenda e histori

Author: Kurt Farka

Kishat bizantine te Beratit

Nga: Aleksandër MEKSI Revista MONUMENTET 2/1990 (40) IMK Tiranë. Gjurmët më të hershme të ndërtimeve të kultit të krishterë në qytetin e Beratit janë disa kapitele paleokristiane të tipit impostkapitel,...

/ January 8, 2018